phone

+ 371 2866 0030

+ 371 2200 2900

Kanalizācijas tīklu tīrīšana, apkope:

 

  •  - aizsērējumu likvidācija, kanalizācijas cauruļvadu tīrīšna līdz d1500 
  •  - asenizācijas pakalpojumi
  •  - septisko tverņu un BIO iekārtu apkope
  •  - smilšu uztvērēju , eļļas, naftas produktu atdalītāju tīrīšana
  •  - auto mazgātavu kanalizācijas tīklu apkope
  •  - tauku uztvērēju tīrīšana, izvesšana, apkope
  •  - kanalizācijas sūkņu staciju apkope
  •  - drenāžas sistēmu, caurteku tīrīšana 
  •  - cauruļvadu TV inspekcija