phone

+ 371 2866 0030

+ 371 2200 2900

Pieslēgumu izbūve ūdensvadam, kanalizācijas tīkliem

 

Veicam ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi
-Veicam pieslēgumus pie pilsētas komunikācijām.
-Sākārtojam dokumentāciju atbilstoši buvvaldes, GASO, ST, TET un RŪ, un citu institūciju izvirzītām prasībām
-Veicam pieslēgumus no ielām un kārtojam formalitātes satiksmes departamentā.
-Iekšējo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu remonta darbi
-kanalizācijas tīrīšana, CCTV inspekcija
Prēcīza tāmēšana, akurāta darbu izpilde